دوره جامع اسناد حمل بازرگانی خارجی

560,000 تومان

دوره جامع اسناد حمل در بازرگانی خارجی

هر آنچه برای کارشناس شدن در زمینه اسناد حمل نیاز دارید

۱۲۲ دقیقه فیلم آموزشی