آموزش واردات خودرو-سال ۹۵-تخفیف ویژه

72,000 تومان

واردات خودرو یکی از فعالیت های سودآور در ایران محسوب می شود. البته سودآوری آن مشروط به مطلع بودن از روش های صحیح واردات آن است. در این محصول تمام آنچه برای واردات خودرو نیازمندید از جمله مراحل واردات خودرو، هزینه وادرات خودرو، هزینه ترخیص خودرو و معرفی فروشندگان خودرو در کشورهای همسایه، توضیح داده شده است.