آدرس: تهران – مجیدیه شمالی – بلوار بیژن – کوچه جلالی پور – پ ۳۶ – واحد ۳

شماره تماس:  ۰۲۱۲۲۵۱۳۳۸۴ – ۰۹۱۲۵۹۵۱۷۷۲