واردات و صادرات
اینکوترمز

معرفی 

آموزش های ما شامل چند بخش بازرگانی ، مدیریت ، صادرات و واردات و صادرات است.

 

محصولات ما

حراج!
44,000 تومان 34,000 تومان

محصولات مدیر ام بی ای

دوره جامع مکاتبات بازرگانی

78,000 تومان

محصولات مدیر ام بی ای

بازاریابی جاذبه ای

39,000 تومان
حراج!

محصولات مدیر ام بی ای

دوره تخصصی آموزش بازرگانی خارجی

590,000 تومان 295,000 تومان
حراج!
36,000 تومان 18,000 تومان
حراج!

محصولات مدیر ام بی ای

دوره جامع اعتبار اسنادی

448,000 تومان 224,000 تومان

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوره حضوری نحوه دریافت پروفرما اینویس

تومان
حراج!
480,000 تومان 48,000 تومان
100 تومان

محصولات مدیر ام بی ای

مبانی بازرگانی خارجی

25,000 تومان

آخرین مطالب وبلاگ مدیر ام بی ای